0828-9405-9829
Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim
No. Telepon : 0741-60548, 60731
Negeri/Swasta : Negeri
Fasilitas :
Asrama
Lab/Pusat Bahasa
Perpustakaan

Daftar Jurusan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin

Program Studi Jurusan Akreditasi
S1 Bahasa/Sastra Arab B
S1 Bahasa/Sastra Inggris B
S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam B
S1 Ekonomi Syariah/Islam B
S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) B
S1 Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Jinayah) B
S1 Kependidikan Islam B
S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) B
S1 Pemerintahan B
S1 Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) C
S1 Pendidikan Bahasa Arab B
S1 Pendidikan Biologi C
S1 Pendidikan Fisika B
S1 Pendidikan Guru MI C
S1 Pendidikan Matematika C
S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum A
S1 Perpustakaan B
S1 Politik Islam B
S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam C
S1 Tafsir Hadist B
S1 Ushuluddin/Aqidah Filsafat B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *